VTP Buštěhrad z části podpoří EU

Již tento rok by mohly být zahájeny práce na výstavbě Vědeckotechnického parku Buštěhrad, který vyroste na ploše téměř 18 000 m2 mezi Kladnem a Prahou v sousedství stávajícího areálu UCEEB. I. etapa projektu, v rámci níž bude realizována budova A, bude z 50 procent hrazena z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

„Počítáme s tím, že by se první nájemci mohli do areálu stěhovat v roce 2019. Bude se jednat o největší vědeckotechnický areál, který postavíme a budeme provozovat,“ uvedl Marcel Soural, předseda představenstva koncernu Trigema. V portfoliu Trigemy byl zatím Vědeckotechnický park Roztoky, který byl postaven za více než 550 milionů a Park vědy Roztoky, jehož náklady činily téměř 330 milionů korun. Mezi stávajícími nájemci jsou například Ústav pro výzkum spalovacích motorů Fakulty strojní ČVUT a společnosti TÜV SÜD, Struers či Eaton. Nový areál, jehož výhodou bude blízkost hlavního města i Letiště Václava Havla, se zaměří na energeticky efektivní řešení v oblasti stavebnictví, elektrotechniky, pohonných jednotek a další související oblasti. Celková investice do areálu převýší 800 milionů korun. „V dalších týdnech a měsících budou probíhat jednání s potenciálními nájemci, příprava realizační dokumentace, výběr dodavatelů a další podpůrné činnosti, které vyvrcholí zahájením samotné výstavby. Vedle prostředků z operačního programu využijeme pro výstavbu I. etapy úvěr a vlastní zdroje, které máme pro tento projekt vyčleněny,“ dodává Soural.